Utvalda

Välkommen!

Varmt välkommen till vår personliga blogg! Här kommer du som läsare få möjlighet att följa våran resa igenom tävlingen med Teknikåttan. Vi kommer som klass att dela med oss av våra framgångar samt strategier för att verkställa det bästa möjliga slutresultatet av uppgiften som vi tilldelats.

Material- / verktygslista:

Verktyg:

Material:

 • Trälim, klister (svart)
 • Fog
 • Fil, sandpapper
 • Bandsåg
 • Hammare, träklubb
 • Stämjärn
 • Hovtång
 • Rasp
 • Pelarborr, skruvdragare, skruvmejsel
 • Linjal
 • Papper, penna (blyerts/spritpenna), sudd
 • Strykmått
 • Kompressor
 • Slipmaskin
 • Fogsvans
 • Vass kniv
 • Trä (plywood, rundstav)
 • Spik, nubb, skruv
 • Svart snöre
 • Gångjärn
 • Kula
 • Metalltyngder
 • 2 petflaskor av olika storlek + 1 till
 • Vatten

De material som tillkommit bortsett från de vi redan använt:

 • Små metall vikter, gram
 • Vikt i form av spikar

Uppdatering av kodning

I dagsläget arbetar vi väldigt flitigt genom de olika utvecklingsfaserna inom kodningen. Processen går huvudsakligen framåt, men vi bemöter med jämna mellanrum problematiska situationer som påverkar målsättningen med negativ effekt. Vi kämpar på hårt med utgångspunkten att åstadkomna med det allra bästa vi har att ge.

Efter att vi testat en hel del olika metoder har vi äntligen kommit på en kod som enbart utgår från en färg. Vi satsar med fullständighet på att tilldelas alla 12 poäng som är möjliga vid tävlingstillfället. För att uppnå detta ska vi alltså bruka denna enfärgskod och på så sätt utgöra en högre standard i jämförelse med de andra medverkande skolorna i tävlingen. Alla regler för kodens funktion ska härnäst dokumenteras för att tydligt hänvisa till hur man ska gå tillväga.

Återuppladdning av tidigare inlägg,, den oförändrade skissen

Nedan är våran skiss av timern med angivna mått. Vi valde att återuppladda samma skiss och inlägg som innan eftersom att den är helt oförändrad. Det kändes därav väldigt onödigt att spendera tid på att skapa en ny manuell skiss. Linjerna som sträcker sig tvärs över de parallella linjerna motsvarar rännorna som vi ett flertal gånger nämnt i tidigare inlägg. Dessa är ordnade i en specifik och beräknad vinkel för att kulan ska rulla med rätt hastighet i förhållande till tiden. Kulans massa är 100g/0,1 kg vilket innebär att dess tyngd är 1 N (Newton). Dess tyngd eller gravitation som det också kallas är en av de avgörande faktorerna till hur vi valde att positionera vinklarnas grad. För att minska friktionen som uppkommer genom ojämnheter på underlaget som kulan rullar på har vi använt oss av sandpapper samt en fil. Begreppet friktion är den kraft som strävar efter att motverka rörelsen mellan två ytor som är i kontakt med varandra.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är img_0715-e1554713350987.jpg
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är img_0736-2-e1554722004734.jpg

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är img_0738-1-e1554721789246.jpg
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är img_0737-1-e1554721862667.jpg

Tabell – Angivna tider för tester av timern

Vikt,
Gram
Tid (tills gungbrädan tippar), Minuter Tid (kulans väg geno-m banan), Sekunder Total tid (summan av allt), Minuter
0 4.3441 5.15
10 3.56414.36
10 4.37415.17
20 4.17404.57
40 3.26404.06
50 3.3341 4.14
60 2.37403.17
70 2.06402.46
80 2.05412.46
Vikter som tilläggs på den motsatta sidan (där kulan ligger) ____ ____ ____
– 55.22406.02
– 105.52406.32
– 156.11416.52
– 206.49407.29

Timerns funktion

Maskinens design och funktion kommer att förbli, vilket också innebär att vi kommer att använda oss av samma teknik. Detta valde vi då vi inte kände något behov till att skapa en ny maskin. Den fungerar även väldigt bra och vi kan med säkerhet hantera den vilket också är en bidragande faktor till att vi behåller konstruktionen. Möjligheten till att verkställa de nya reglerna fanns också. På grund av detta kommer vi inte att publicera en ny skiss då den ser likadan ut. Vi har reflekterat djupt kring eventuella idéer att bruka vid tävlingstillfället och kan i dagsläget redogöra för ett tankesätt. Tiden kommer att avgöras med hjälp av små vikter samt spikar, massan beräknas i enheten gram.

Just nu arbetar vi på så sätt att testa tiden i förhållande till antalet gram. En felkälla som uppkommit under processen innefattar att ”gungbrädan” glappar, vilket kan orsaka att den fastnar i sitt läge. Följden av detta gör att tiden kommer att påverkas med omkring 40 sekunder. Detta är en stor siffra som verkligen kan bidra med negativ effekt och i slutändan vara den avgörande faktorn till summan av resultatet. Vi har dessvärre ingen återstående tid att justera detta och därav kommer detta problem att kvarstå.

Att tänka på härnäst :)

Utifrån tävlingens resultat har vi nu fått lite mer erfarenhet och kan därav redogöra för hur vi ska gå tillväga vid nästa tävlingstillfälle. Vi måste tänka på att ständigt vara väldigt uppmärksamma och kommunicera tydligare med varandra. Vi beskyller absolut ingen utan vi medverkade i denna tävling som klass och alla handlingar genomfördes tillsammans. Vi är alla väldigt glada och längtar mycket inför riksfinalen i Lund!!

Utvärdering av timern!!

Trots att vi vann regionsfinalen i Eskilstuna uppstod faktiskt en del motgångar på plats. Det första som inträffade var att kommunikationen mellan de som framförde redovisningen av timern missuppfattades vilket ledde till att vi glömde en detalj. Vi hade nämligen fäst en plastmugg på flaskans botten för att vattnet inte skulle rinna ut ur hålen. Denna råkade personerna som medverkade glömma att ta bort, vilket ledde till att tiden tog längre än vad vi hade förväntat oss samt beräknat. Vi lyckades ändå att prestera med den bästa tiden av alla olika klasser.

Relaterad bild

Vi är vidare!!!

Tävlingen avslutade på det sätt vi både önskat och förväntat oss!

Klassen satt förväntansfulla på läktaren i den tysta lokalen och intog den spänningsfyllda stämningen. Slutligen var resultatet stamanställt och vi fick till vår förvåning beskedet att vi hade vunnit regionsfinalen i teknikåttan. Alla blev jätteglada och tog med stolthet emot priset som motsvarade 7500 kr till klasskassan, men inte nog med detta tilldelades vi även designpriset. Nu står vi inför riksfinalen i Lund den 23 maj och vi kommer att kämpa lika hårt för att ta hem detta också. Vi kommer tillsammans att fortsätta arbeta med de olika klassuppgifterna, dock är dessa mer utvecklades denna gång och utgår ifrån mer avancerade regler/kriterier. Denna blogg kommer att kvarstå och vi kommer därav att fortsätta publicera dokumentationer av arbetsgången.

Bildresultat för winners